Type your question or search word
Search Tips

As you could use a single word or group of words for the subject you would like to perform search, you can also ask questions. Frequently Asked Questions search system is supported by the Natural Language Processing technology, it intends to provide you the most appropriate answers related to the issue you are searching.

Please, try to use explanatory expressions and try ask clear questions when you are performing the search as much as possible. For example; such as, “What are the payment terms?” or “Can we buy tickets by instalments?”

If you think that the answer you have found is not sufficient, you can fill in the form when it appears when you answer the question of “Is this answer sufficient for you?” as “No” and you can reach us in order to receive more detailed answer. Customer Relations officials will contact in the shortest time possible.

Welcome!

Giftcard

Home

Vilkår for gavekort

DISSE VILKÅRENE UTGJØR DIN AVTALE FOR GAVEKORT FRA BILLETTSERVICE. MED MINDRE NOE ANNET ER OPPGITT, SKAL ALLE VILKÅR SOM GJELDER FOR KORT, OGSÅ GJELDE FOR E-GAVEKORT. LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU TAR I BRUK KORTET. HVIS DET ER NOE SOM ER UKLART ELLER DU ER UENIG MED, KAN DU TA KONTAKT MED KUNDESERVICE VED HJELP AV KONTAKTINFORMASJONEN UNDER PUNKT 16 I DENNE AVTALEN.

Definisjoner

"Kontonummer" - Dette er ditt unike, personlige kortnummer.

"Konto" - Den elektroniske kontoen som er tilknyttet Kortet.

"Avtale" - Denne avtalen for kortinnehaveren med de endringer som gjøres fra tid til annen.

"Disponibelt beløp" - Verdien av pengene som er lastet inn på Kortet, og som er tilgjengelig for bruk.

"Kort" - Ethvert forhåndsbetalt kort fra Billettservice som er utstedt til deg under denne Avtalen.

"Kortinnehaver" - Du, personen som inngår denne Avtalen med oss.

"Kundeservice" - Kontaktsenteret som tar seg av spørsmål og serviceforespørsler i forbindelse med Kortet. Du finner kontaktinformasjon for Kundeservice under punkt 16 nedenfor.

"e-Gavekort" - Enhver forhåndsbetalt kode fra Billettservice som er utstedt til deg under denne Avtalen.

"e-penger" - De elektroniske pengene som er tilknyttet Kortet.

"Forhandler" - En detaljhandler eller alle andre personer, firmaer eller selskaper som aksepterer Kort fra Billettservice.

"Billettservice" - Billettservice AS (organisasjonsnummer 924 348 526). Registrert kontoradresse er Grensen 16-18, 0159 Oslo.

"Transaksjon" - Et detaljsalg som fullføres ved at du bruker Kortet.

"vi", "oss", "vår", "vårt", "våre" - PrePay Technologies Limited, et selskap som er registrert i England og Wales med nummer 04008083, og som kan kontaktes på PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ, United Kingdom. PrePay Technologies Limited er godkjent og regulert av Financial Services Authority til å utstede e-penger, og er registrert i britiske Financial Services Authority Register med registreringsnummer 900010.

"du", "deg", "ditt", "din", "dine" - Kortinnehaveren (som enten er kjøperen av Kortet, eller personen som Kortet har blitt overført til i samsvar med punkt 15.3).

1. Avtalens omfang

1.1 Kortet er et gavekort med elektroniske penger lagret i Kortet og inneholder den verdien du la inn på Kortet. Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort.

1.2 Disse vilkårene er skriftlige og bare tilgjengelige i Norge. All kommunikasjon med deg vedrørende Kortet eller Kontoen vil foregå på norsk.

2. Kjøp, mottak og aktivering av Kort

2.1 Du kan kjøpe Kort direkte fra Billettservice over telefon på 815 33 133, på Internett på Billettservice/gavekort eller på utsalgsstedet til en partner.
2.2 Du kan kjøpe Kort ved å benytte enhver betalingsmåte som aksepteres hos den aktuelle partneren.
2.3 Når Kortet kjøpes hos en partner, aktiveres det av partneren, og er klart til bruk fra aktiveringstidspunktet.

2.4 Ved kjøp av Kort direkte fra Billettservice over telefon eller på Internett må kjøperen oppgi navnet sitt og bank- eller kredittkortets registrerte faktureringsadresse for Kortet. Kortet leveres til oppgitt leveringsadresse i løpet av 14 dager etter kjøpet. Når du kjøper på denne måten, aktiveres Kortet på kjøpstidspunktet. Det kan ta opptil tre arbeidsdager før et e-Gavekort er aktivert og klart til bruk.

2.5 Når Kortet kjøpes over telefon eller på Internett og den totale kostnaden er over NOK 300, kan kjøperen av Kortet kansellere kjøpet i løpet av en angreperiode på 14 dager uten at det påløper noen straffegebyrer eller avgifter. Et angrerettskjema legges ved e-posten som bekreftelse på bestillingen av Kortet. Angreperioden på 14 dager starter den dagen du mottar bestillingsbekreftelsen som inneholder angrerettskjemaet Vi vil kansellere Kortet og tilbakebetale eventuelt utestående beløp til kjøperen innen 30 dager fra den dagen vi mottar et ferdigutfylt angrerettskjema som er undertegnet av kjøperen. Bare kjøperen av Kortet har rett til å kansellere. Betalinger vil bli utført i samsvar med punkt 5. Når det gjelder Kort (ikke e-Gavekort), må du eller kjøperen returnere Kortet sammen med det ferdigutfylte og undertegnede angrerettskjemaet og kjøpsbeviset for Kortet. Tilbakebetalinger utføres via bankoverføring til en angitt norsk bankkonto, eller sjekk. Det finnes ingen mulighet for å få refundert beløpet i kontanter. Du finner mer informasjon om retten til å kansellere i angrerettskjemaet.

3. Kortbruk

3.1 Kortet kan brukes helt eller delvis til å kjøpe billetter til deltakende arrangementer og andre produkter fra Billettservice, via Billettservice over telefon på 815 33 133, på Internett på Billettservice.no (når tilgjengelig), og hos tilknyttede forhandlere (underlagt Billettservice sine retningslinjer for kjøp som er tilgjengelige på http://www.billettservice.no/help/Footer/billettservice.policiesPurchase.NO.htm ), eller ved å ringe 815 33 133. Kortet kan ikke benyttes til å kjøpe billetter til arrangementer som finner sted utenfor Norge, eller andre produkter fra Billettservice som selges i en annen valuta enn norske kroner (NOK).

3.2 Når du bruker Kortet til Transaksjoner på Internett, trenger du det tresifrede sikkerhetsnummeret på baksiden av Kortet for å kunne fullføre Transaksjonen. I alle andre tilfeller vil Transaksjonen godkjennes i det du drar Kortet hos Forhandleren, eller når du opplyser telefonoperatøren om kortnummeret og bekrefter at Transaksjonen kan fortsette. Du kan vanligvis ikke stoppe en Transaksjon når du har godkjent den, ettersom den da anses som mottatt av oss. Du vil være ansvarlig for alle godkjente Transaksjoner.

3.3 Kortet er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort.

3.4 Kortet kan ikke byttes mot kontanter.

3.5 Kortet er gavekort med elektroniske penger lagret i kortet. Dette innebærer at det Disponible beløpet på kortet blir redusert med Transaksjonens eller godkjenningens fulle beløp, pluss mva og eventuelle andre gjeldende avgifter ("Totalt fradragsbeløp"). Totalt fradragbeløp må være mindre enn eller lik Disponibelt beløp på Kortet. Du har ikke rett til å bruke Kortet hvis Totalt fradragbeløp er høyere enn Disponibelt beløp, eller etter Kortets utløpsdato. Hvis en Transaksjon av en eller annen grunn gjennomføres med et beløp som er høyere enn Disponibelt beløp på Kortet, må du betale tilbake differansen mellom det Totale fradragsbeløpet og det Disponible beløpet til oss innen 14 dager etter at du mottok et brev fra oss med betalingsanmodning.

3.6 Du kan få vite hvor mye du har disponibelt, ved å ringe 815 33 133 eller gå til Billettservice/gavekort. Denne tjenesten er gratis, men vanlige telefonkostnader påløper.

3.7 Du får ikke renter på Disponibelt beløp på Kontoen.

4. Utløp av Kortet

4.1 Kortet utløper 12 måneder etter aktivering og minst 12 måneder etter kjøpet hvis det aldri ble aktivert. Du vil ikke kunne bruke Kortet hvis det er utløpt.

4.2 Når Kortet er utløpt, er det ikke mulig å gjennomføre Transaksjoner.

5. Refusjon av e-penger

5.1 Hvis du vil avslutte Kortet og kreve eventuelle ubrukte penger refundert, må dette gjøres i løpet av seks år etter utløpsdatoen for Kortet. Du vil ikke få refundert noe Disponibelt beløp som står igjen, hvis det har gått mer enn seks år etter utløpsdatoen for Kortet.

5.2 Vi har rett til å ta følgende innløsningsgebyrer:

(i) i de tolv første månedene (dvs. før utløp): NOK 100

(ii) opptil ett år fra utløpsdatoen: null

(iii) mer enn ett år fra utløpsdatoen: NOK 100

5.3 Merk at hvis saldoen er NOK 100 eller lavere og du vil løse inn under omstendigheter hvor vi har rett til å ta et innløsningsgebyr på NOK 100, vil vi ta et innløsningsgebyr som tilsvarer Disponibelt beløp som reduseres til null.

5.4 Du kan få innløst midler i henhold til bestemmelsene beskrevet i punkt 5.2 så lenge:

(i)vi tror at du ikke har handlet ulovlig, og

(ii)vi ikke er forhindret fra å gjøre dette i henhold til gjeldene lover og regler, rettslige pålegg eller instrukser og rettesnorer fra ansvarlige tilsynsmyndigheter.

5.5 Ta kontakt med Kundeservice for innløsning av ubrukte midler. All innløsning betales med sjekk, men hvis du har en norsk bankkonto og gir oss bankkontodetaljene dine, vil vi overføre innløsningen til den oppgitte kontoen.

5.6 Enhver innløsning skal foretas sammen med en forholdsmessig refusjon av ethvert aktiveringsgebyr som du kan ha betalt på forhånd i forbindelse med Kortet (hvis aktuelt).

5.7 Hvis vi ser at Kortet ditt belastes med ytterligere uttak, gebyrer eller avgifter etter behandlingen av innløsningsmidlene, sender vi deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak. Skulle du ikke betale tilbake dette beløpet innen 14 dager etter at du har mottatt fakturaen fra oss, forbeholder vi oss retten til å gjøre det som er nødvendig, herunder rettslige skritt, for å få dekket det utestående beløpet.

5.8 Merk at prosedyrene våre kan kreve at vi utfører ulike kontroller som er rimelige med hensyn til å hindre ulovlig bruk av Kortet, før refusjonsforespørselen kan behandles.

7. Tapte, stjålne eller skadede Kort

7.1 Du bør behandle e-penger på Kortet på samme måte som kontanter i en lommebok. Hvis du mister Kortet eller det blir stjålet, kan du miste alle e-pengene på Kortet, på samme måte som om du mister lommeboken.

7.2 Hvis det oppstår tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, tar du kontakt med Kundeservice med én gang. Du finner kontaktinformasjon under punkt 16 i denne Avtalen. Du vil bli bedt om å oppgi kortnummeret ditt og noen opplysninger som identifiserer deg. Du vil være ansvarlig for alle uautoriserte Transaksjoner som finner sted før du varsler oss, og disse vil redusere det Disponible beløpet. Hvis opplysningene våre tilsier at det er penger igjen på Kortet, vil vi avslutte Kortet for å begrense ytterligere tap.

7.3 Hvis det oppstår tap, tyveri, svindel eller annen fare for uautorisert bruk av Kortet, eller Kortet blir skadet eller ikke virker som det skal, refunderer vi det Disponible beløpet til deg, med mindre vi har grunn til å tro at den varslede hendelsen er forårsaket av at du har brutt denne Avtalen eller utvist grov uaktsomhet, eller det er rimelig god grunn til å mistenke ulovlig eller upassende atferd. Innløsningsoverskuddet vil bli betalt til deg i henhold til punkt 5. Du vil ikke bli belastet for innløsningsgebyrer hvis du kan bevise at Kortet ble stjålet eller skadet, og du ikke opptrådte uaktsomt.

7.4 Hvis du i ettertid finner igjen et Kort som du har rapportert stjålet eller mistet, må du varsle oss umiddelbart.

8. Kortgebyrer

8.1 Kortene belastes med følgende gebyrer:

8.1.1 Et Kort som kjøpes på Internett eller over telefon, belastes med et leveringsgebyr på NOK 30-145 per bestilling, avhengig av valgt leveringsmåte.

8.1.2Innløsningsgebyrer som beskrevet i punkt 5 (hvis aktuelt).

8.2 Vi vil trekke fra eventuell mva og andre skatter og avgifter og gebyrer fra Disponibelt beløp på Kortet. Hvis det ikke er penger i Kortet eller mva og andre skatter, avgifter og gebyrer som er påløpt, overstiger Disponibelt beløp, sender vi deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak.

9. Tvister

9.1 Hvis du har god grunn til å tro at noen av Transaksjonene som Kortet ble brukt til, er uautoriserte, eller du har god grunn til å tro at en Transaksjon er postert til Kontoen med en feil, kan du be oss om å undersøke dette ved å ta kontakt med Kundeservice innen 28 dager etter datoen for den aktuelle Transaksjonen.

9.2 Det er viktig at du har tatt de forholdsreglene som er beskrevet i disse vilkårene, og spesielt dem som gjelder trygg oppbevaring av Kort. Vi forbeholder oss retten til å ikke refundere beløp til deg hvis vi tror at du ikke har handlet i samsvar med denne Avtalen.

9.3 Hvis den omstridte Transaksjonen blir undersøkt, og det viser seg at den er feil, refunderes verdien av Transaksjonen til Kontoen din. Det omstridte beløpet kan ikke disponeres før undersøkelsen er fullført. Det kan bli fratrukket Kontoen din i ettertid hvis vi mottar informasjon som tilsier at Transaksjonen var riktig.

10. Endringer

10.1 Vi kan endre vilkårene i denne Avtalen, inkludert avgifter, gebyrer og frister, når som helst ved å legge ut en endret versjon på nettstedet på Billettservice.co.uk/gavekort av én eller flere av disse årsakene:

10.1.1 gjenspeile innføring eller utvikling av nye systemer, driftsmåter, tjenester eller fasiliteter

10.1.2 gjenspeile en endring eller en forventet endring i markedsforholdene, generell god praksis eller kostnadene ved å tilby tjenestene til kundene våre

10.1.3 tilpasse seg eller forutse endringer i loven eller beskatning samt regler eller retningslinjer fra skattemyndighetene eller andre tilsynsmyndigheter

10.1.4 sikre at virksomheten drives på en forsvarlig måte og forblir konkurransedyktig

10.1.5 ta hensyn til en rettsavgjørelse av en domstol, ombudsmann, regulerende myndighet eller lignende instans

10.1.6 gjøre vilkårene mer rettferdige eller klarere for deg

10.1.7 avhjelpe enhver feil som kan bli oppdaget med tiden

10.1.8 ved avtale med deg

10.1.9 kunne harmonisere bankrenten eller ta betaling for arrangementer

10.2 Vi vil varsle deg via e-post i rimelig tid om eventuelle vesentlige nivåendringer i gebyrer eller tjenester, deriblant i disse vilkårene. Hvis du ikke har opplyst oss om e-postadressen din, må du sjekke nettsiden på Billettservice/Gavekort med jevne mellomrom for oppdaterte vilkår.

11. Avslutning eller innstilling

11.1 Vi kan avslutte denne Avtalen når som helst:

11.1.1 hvis vi gir deg 30 dagers forhåndsvarsel og refunderer det Disponible beløpet til deg, eller

11.1.2 med umiddelbar virkning hvis du har brutt denne Avtalen, eller hvis vi har grunn til å tro at du har brukt eller har hatt til hensikt å bruke Kortet på en grovt uaktsom måte eller til andre ulovlige formål, eller hvis vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene på grunn av tredjeparts handlinger.

11.2 Vi kan stenge Kortet når som helst med umiddelbar virkning (og til mangelen er utbedret eller Avtalen avsluttet) hvis:

11.2.1 vi oppdager at informasjon som du oppgav til oss da du søkte om Kortet på Billettservice over telefon eller på Internett, var uriktig

11.2.2 en Transaksjon har blitt avslått på grunn av for lite Disponibelt beløp

11.2.3 du har brutt denne Avtalen, eller vi har grunn til å tro at du har brukt eller har hatt til hensikt å bruke Kortet på en grovt uaktsom måte eller til andre ulovlige formål, eller vi ikke lenger kan behandle Transaksjonene på grunn av tredjeparts handlinger

11.3 Hvis Kortet ditt belastes med ytterligere gebyrer og/eller avgifter etter at enten du eller vi har avsluttet Kortet, skal du betale tilbake ethvert beløp knyttet til uttaket på Kortet eller gebyrer og/eller avgifter som er lovlig belastet før eller etter avslutning. Vi sender deg en spesifisert faktura med krav om å refundere det fakturerte beløpet innen 14 dager etter fakturamottak.

12. Vårt erstatningsansvar

12.1 Vårt erstatningsansvar i forbindelse med denne Avtalen (som følge av kontrakt, utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet), brudd på lovpålagte forpliktelser eller annen måte) skal være underlagt følgende unntak og begrensninger:

12.1.1 Vi skal ikke være ansvarlige for noen feil som direkte eller indirekte skyldes ethvert forhold utenfor vår kontroll, herunder, men ikke begrenset til, manglende midler og/eller feil på nettverkstjenester hos Forhandlere og feil på databehandlingssystemer.

12.1.2 Vi skal ikke være ansvarlige for noe tap av fortjeneste, tap av omsetning, tap av data eller noen indirekte, følgemessige eller spesielle tap eller strafferstatning.

12.1.3 I tilfeller hvor det er feil på Kortet og dette er vår feil, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til erstatning av Kortet eller (etter vårt skjønn) refusjon av Disponibelt beløp.

12.1.4 I tilfeller der det feilaktig er trukket fra beløp fra Disponibelt beløp og dette er vår feil, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til å betale deg et tilsvarende beløp.

12.1.5 I alle andre tilfeller hvor feilen er vår, skal erstatningsansvaret vårt være begrenset til refusjon av Disponibelt beløp.

12.2 Intet i denne Avtalen skal unntas fra eller begrense vårt erstatningsansvar ved uriktige opplysninger eller død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet.

12.3 I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, fraskriver vi oss uttrykkelig alle bestemmelser og garantier, enten disse er indirekte, lovfestede eller fremkommer på annen måte.

12.4 Unntakene og begrensningene som er beskrevet i punkt 12, skal gjelde for ethvert erstatningsansvar hos våre tilknyttede selskaper eller leverandører, kontraktører, agenter eller distributører og alle deres respektive tilknyttede selskaper (hvis disse finnes), ovenfor deg, som kan oppstå i forbindelse med denne Avtalen.

13. Dine opplysninger

13.1 Du kan gi oss personlige opplysninger i forbindelse med Kortet fra tid til annen. Noen personlige opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne levere Kortet og tjenestene i henhold til denne Avtalen. Du må varsle oss skriftlig umiddelbart om eventuelle endringer i navn, adresse eller andre personlige opplysninger ved å gå til Billettservice/gavekort, eller ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 16.

13.2 Vi og våre tilknyttede selskaper forplikter oss til å behandle dine personlige opplysninger i samsvar med kravene i Data Protection Act 1998 og vil gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at dine personlige opplysninger oppbevares trygt mot uautorisert tilgang, tap, avsløring eller ødeleggelse. Med unntak av det som er påkrevd i henhold til lov, eller samsvar med disse vilkårene og/eller vår personvernpolicy ved bestilling av billetter, vil ikke dine personlige opplysninger overdras til andre uten din tillatelse. For å overholde lovene mot hvitvasking av penger er vi pålagt å be deg om å oppgi identitetsbevis og kan benytte et kredittvurderingsbyrå (navn og adresse til disse kan fås på forespørsel) både før og etter problemet med Kortet for dette formålet, som vil registrere at det er foretatt en vurdering.

13.3 Vi kan ta kontakt med kredittvurderingsbyråer for å sjekke identiteten din, og de vil registrere informasjon som vi ønsket, på deg. Du godtar at vi kan bruke dine personlige opplysninger i forbindelse med Kortet og e-pengene knyttet til Kortet, til å kontakte deg om erstatningskort og hjelpe oss til vurdere, utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. Dette kan innebære at du må oppgi personlige opplysninger til våre tilknyttede selskaper, agenter, distributører og leverandører for behandling av Transaksjoner og til deres statistikk- og analyseformål. Vi kan også overføre personlige opplysninger utenfor EØS, slik at du kan bruke Kortet når du er ute og reiser. Disse landene tilbyr kanskje ikke samme beskyttelse av personlige opplysninger. Vi kan også avsløre personlige opplysninger når det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler eller av ansvarlige myndigheter, deriblant til myndigheter for å undersøke mulige ulovlige eller uautoriserte aktiviteter.

13.4 Du kan ta kontakt med oss når som helst og be oss om å stoppe slik bruk eller videreformidling til andre selskaper for slik bruk.

13.5 Du har rett til å få innsyn i de personlige opplysningene som vi har registrert på deg, men vi må be deg om å betale et gebyr på opptil et beløp som tilsvarer EUR 10, til dekning av kostnadene våre. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med Kundeservice ved hjelp av kontaktinformasjonen under punkt 16 i disse vilkårene.

13.6 Hvis vi oppdager at informasjonen vi har registrert på deg, er feil, kan det være at vi må avslutte eller stenge Kortet til vi får riktig informasjon, for å beskytte begge parter.

14. Klageprosedyre

14.1 Klager vedrørende ethvert punkt i denne tjenesten fra oss, skal gis skriftlig eller sendes via e-post til Kundeservice ved å benytte informasjonen i punkt 16 i denne Avtalen.

14.2 Alle klager er underlagt våre klageprosedyrer. Vi sender deg en kopi av vår klageprosedyre på forespørsel, og hvis vi mottar en klage fra deg, får du automatisk tilsendt en kopi av klageprosedyren.

14.3 Hvis du ikke er tilfreds med løsningen vår på problemet, kan du henvise klagen til Finansklagenemnda (Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo; telefon 23 13 19 60) eller til Forbrukerombudet (Postboks 4597, Nydalen, 0404 Oslo; telefon +47 23 400 600).

14.4 Den britiske kompensasjonsplanen for finansielle tjenester (FSCS, Financial Services Compensation Scheme) gjelder ikke for Kortet. Det finnes ingen andre kompensasjonsplaner for å dekke tap som kreves i forbindelse med Kortet. Vi vil imidlertid sikre midlene dine, slik at hvis vi skulle bli insolvente, vil midlene dine være beskyttet.

15. Generelt

15.1 Hvis vi venter med eller unnlater å benytte en rettighet eller beføyelse under denne Avtalen, gir vi ikke dermed avkall på denne rettigheten eller beføyelsen eller utelukker at denne kan benyttes på et senere tidspunkt.

15.2 Hvis noen bestemmelser i denne Avtalen blir funnet ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene ha full gyldighet.

15.3 Du har ikke rett til å tilordne eller overføre noen rettigheter og/eller fordeler under disse vilkårene, og du skal være den eneste parten i kontrakten mellom oss, med mindre du opplyser overføringsmottakeren om denne Avtalen, innhenter overføringsmottakerens samtykke til å være bundet av denne Avtalen (unntatt rettigheten til å annullere under punkt 2.5, som forblir hos kjøperen), og sørger for at overføringsmottakeren alltid handler i overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen. Du forblir ansvarlig til alle Kort som er utstedt til deg, er kansellert eller utløpt, og alle skyldige beløp under disse vilkårene er betalt av deg i sin helhet. Vi kan overføre rettighetene og fordelene våre når som helst uten å gi deg skriftlig forhåndsvarsel. Vi kan sette bort alle våre forpliktelser under denne Avtalen til underleverandører.

15.4 Ingen tredjepart som ikke er part i Avtalen, har rett til å håndheve noen bestemmelser i disse vilkårene.

15.5 Denne Avtalen er underlagt engelsk lov, og du gir ditt samtykke til at domstolene i England og Wales er eneste jurisdiksjon.

16. Kontakte Kundeservice

16.1 Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med Kundeservice ved å ringe 815 33 133 i tidsrommet 09.00-17.00 mandag til fredag, eller ved å skrive til Kundeservice, Postboks 645 Sentrum, 0106 Oslo, eller sende en e-post via nettstedet på Billettservice.no.

Was this answer helpful?
Thank you. Your feedback is important for us.
If you are not satisfied with these answers, you may continue searching or contact us.

Frequently asked questions about gift cards from Ticketmaster Norway:


I entered the wrong e-mail address when made the order. Can I have my money back?
Sadly, no. We can't refund the money if the customer types the wrong mail-address.
I have not received the gift card. What's wrong?
- The gift card is not sent from Ticketmaster directly, but from a third party acting on our behalf. Some customers have found that the email gets stuck in their spam filter. Therefore check your spam filter, and change the settings so you're sure that you get the gift card directly to your e-mail in the future.

Who’s name will be printed as the sender of the gift /  gift card?
- We will use the name you entered when purchased the gift card.

What does it say in the subject field of the e-gift card to the receiver?
- It says "You got a gift from “[name of sender]".

When is the e-gift card sent to the recipient?
- The e-gift card is sent within three hours of the order being placed.

How do I find the gift card history on my Ticketmaster profile?
- You won't find the gift card history under your usual Ticketmaster profile. Please log in to your unique gift card profile.

I didn't manage to complete the gift card purchase. Can I complete it later?.

- You need to complete the gift card purchase to get the gift card sent. If you don’t complete the purchase, we will send you an email containing a link. If you follow that link you can resume where you left off
Where can I use the gift card?
-You can use the gift card on www.ticketmaster.no or by calling our call centre (+47 815 33 133). It can be used in the ticket office in Oslo Spektrum.

Do I need to activate the card to use it?
- Nope. The card is activated from the moment it is bought.

 How do I check the balance of my gift card?
- You can check out the balance of your gift card on www.ticketmaster.no or by calling our call centre (+47 815 33 133). Remember to have your gift card, with the pin on the backside ready to quote when you’re asked for it.

What do I do if I lose the gift card or if it's damaged?
- gift cards that are lost, damaged or broken, are unfortunately not replaceable. You'll have to buy a new gift card.

Does the gift card have an expiration date?
-  The gift card is valid in one year from the date for purchase.

How can I order gift cards to a large group or a company?
- Please contact Ticketmaster group sales division: +47 815 33 321

Was this answer helpful?
Thank you. Your feedback is important for us.
If you are not satisfied with these answers, you may continue searching or contact us.

Gift Cards Terms and Conditions

 

THESE TERMS AND CONDITIONS FORM YOUR AGREEMENT IN RELATION TO YOUR Ticketmaster STORED VALUE GIFT CARD. UNLESS STATED OTHERWISE ALL TERMS AND CONDITIONS WHICH APPLY TO CARDS ALSO APPLY TO E-GIFT CARDS. PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE YOU USE YOUR CARD. IF THERE IS ANYTHING YOU DO NOT UNDERSTAND OR DO NOT AGREE WITH, PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICES USING THE CONTACT DETAILS AT PARAGRAPH 16 OF THIS AGREEMENT.

 

Definitions

 

'Account Number' - This is your unique personal account card number.

'Account' - The electronic account associated with your Card.

'Agreement'- This cardholder agreement as varied from time to time.

'Available Balance' - Value of funds loaded onto your Card and available for use.

'Card' - Any Billettservice prepaid card issued to you under this Agreement.

'Cardholder'- You, the person entering into this Agreement with us.

'Customer Services' - The contact centre for dealing with queries and requests for services in relation to your Card. Contact details for Customer Services can be found at paragraph 16 below.

'e-Gift Card' - Any Billettservice prepaid code issued to you under this Agreement.

'e-money'- The electronic money associated with your Card.

'Merchant'- A retailer, or any other person, firm or corporation that accepts Billettservice Cards.

Ticketmaster - Ticketmaster (Company number 924 348 526) whose registered office is Grensen 16-18 0159 Oslo, Norway.

'Transaction'- A retail sale completed by you using your Card.

'we', 'us' or 'our' - PrePay Technologies Limited, a company registered in England and Wales with number 04008083 who can be contacted at PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ. PrePay Technologies Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority to issue e-money and is registered in the UK Financial Services Authority Register with registration number 900010.

'you', 'your' - The Cardholder (being either the purchaser of the Card or the person to whom the Card has been transferred pursuant to clause 15.3).

 

1. Scope of this Agreement

 

1.1Your Card is an e-money stored value gift card containing the value that you have loaded onto it. The Card is not a credit card, charge card, cheque guarantee card, or debit card.

1.2These terms and conditions are written and available only in Norway and we will only communicate with you in Norwegian regarding any aspect of your Card or Account.

 

2. Purchase, Receipt and Activation of Cards

 

2.1You can purchase a Card direct fromTicketmaster by telephone on 815 33 133, online at Ticketmaster/gavekort or in store at any participating retailer.
2.2 You can purchase a Card by using any payment method accepted by the relevant retailer.
2.3 When purchased in a participating retailer, your Card will be activated by the retailer and will be ready to use from the point of activation.

2.4When purchasing a Card direct from Ticketmaster by telephone or online at the purchaser will need to give their name and the debit or credit card registered billing address for the Card. Your Card will be delivered to the stated delivery address within 14 days of purchase. When purchasing in this way cards will become active upon time of purchase. It may take up to three working days for an e-Gift Card to be activated and ready to use.

2.5When the Card is purchased by telephone or online and the total cost is more than 300 NOK, the purchaser of the Card may cancel the purchase during a cooling off period of 14 days without incurring any penalty or charge. A cancellation form will be attached to the e-mail confirming your Card order. The 14 day cooling off period starts on the day that you receive the order confirmation containing the cancellation form. We will cancel the Card and reimburse any remaining balance to the purchaser within 30 days of the day on which we receive a completed cancellation form which has been signed by the purchaser. Only the purchaser of the Card has the right to cancel. Payments will be made as set out in paragraph 5. In respect of Cards (but not e-Gift Cards) you or the purchaser must return the Card together with the completed and signed cancellation form and proof of purchase of the Card. Any refund made will be by bank transfer to a Norwegian nominated bank account or by cheque. There is no facility for cash refunds. Additional information regarding the right to cancel is given in the cancellation form.

 

3. Use of Cards

 

3.1Your Card can be redeemed in full or in part to purchase tickets to participating events and other Billettservice products through Ticketmaster by telephone on

815 33 133 online at Ticketmaster (when available) and at Merchants (subject to Ticketmaste`s Purchase Policy which is available on http://www.ticketmaster.no/help/Footer/billettservice.policiesPurchase.EN.htm/?language=no-noand by telephoning 815 33 133. Your Card cannot be redeemed to purchase tickets for events taking place outside of the Norway or to purchase tickets or other Ticketmaster products that are available for sale in a currency other than NOK Norwegian Krone.

3.2When using your card for online Transactions you will need the 3 digit security number written on the reverse of the Card in order to complete the Transaction. In all other cases the Transaction will be authorised at the point at which your Card is swiped by the Merchant or when you advise the telephone operator of your Card number and confirm to proceed with the Transaction. You may not usually stop a Transaction once you have authorised it as at that point it is deemed to be received by us. You will be responsible for all authorised Transactions.

3.3Your Card is not a cheque guarantee card, debit card, credit card or charge card.

3.4Your Card cannot be exchanged for cash.

3.5Your Card is an e-money stored value gift card, which means that the Card's Available Balance will be reduced by the full amount of each Transaction and authorisation, plus value added tax and any other taxes that are applicable (the "Full Deductible Amount"). The Full Deductible Amount must be less than or equal to the Available Balance on your Card. You must not use your Card if the Full Deductible Amount exceeds the Available Balance or after the expiry date of the Card. If, for any reason, a Transaction is processed for an amount greater than the Available Balance on Your Card, you must repay us the amount by which the Full Deductible Amount exceeds your Available Balance within 14 days of a letter from us requesting payment.

3.6You can check your Available Balance by calling 815 33 133, or by visiting Ticketmaster/gavekort. This service is free of charge but call charges are applicable at network rates.

3.7The Available Balance on your Account will not earn any interest.

 

4. Card Expiry

 

4.1Your Card will expire 12 months after activation and a minimum of 12 months after purchase if the Card is never activated. You will not be able to use your Card if it has expired.

4.2No Transactions will be processed once your Card has expired.

 

5. Refund of Your E-money

 

5.1 If you would like to terminate your Card and claim a refund of any unused funds, you must do so within six years from the date that your Card expires. We will not refund any remaining available balance to you where more than six years has passed since the date that your Card expired.

5.2We will be entitled to charge the following redemption fees:

(i) in the first twelve months (i.e. before expiry): 100 NOK

(ii) up to one year from the date of expiry: Zero

(iii) more than one year from the date of expiry: 100 NOK

5.3 Please note that if your balance is 100 NOK or less and you want to redeem in circumstances where we are entitled to charge a redemption fee of 100 NOK, we will charge a redemption fee which is equal to your available balance, which will be reduced to zero.

5.4 You may redeem funds subject to the provisions described in paragraph 5.2 as long as;

(i) we believe you have not acted fraudulently; and

(ii)we are not prohibited from doing so by

any applicable law, regulation, court order

or instruction or guidance of a competent

regulatory authority or agency.

5.5 You can obtain redemption of any unused funds by contacting Customer Services. All redemptions will be paid by cheque or if you have a Norwegian bank account, and can provide us with your bank account details, then we will credit the refund to that account as instructed by you.

5.6 Any redemption shall be made together with a pro-rata refund of any activation fee that you may have paid in advance with respect to the Card (if applicable).

5.7If we find that any additional withdrawals, fees or charges have been incurred on your Card following the processing of your redemption funds, we shall send an itemised invoice to you and we will require you to refund us within 14 days of the invoice. Should you not repay this amount within 14 days of receiving an invoice from us we reserve the right to take all steps necessary, including legal action, to recover any monies outstanding.

5.8 Please note that our procedures may require us to carry out various checks reasonably required to prevent fraudulent use of your Card before we can process your refund request.

 

7. Lost, Stolen or Damaged Cards

 

7.1You should treat the e-money on your Card like cash in a wallet. If you lose your Card or it is stolen you may lose any e-money on it in just the same way as if you lost your wallet.

7.2In the event of loss, theft, fraud or any other risk of an unauthorised use of your Card, or if your Card is damaged or malfunctions, you must contact Customer Services using the details in paragraph 16 of this Agreement immediately. You will be asked to provide us with your Card Number and some identifying details. You will be liable for any unauthorised Transactions that take place prior to you notifying us and these will reduce your Available Balance. If our records show that there is an Available Balance remaining on your Card, we will cancel the Card to limit any further losses.

7.3In the event of loss, theft, fraud or any other risk of an unauthorised use of your Card, or if your Card is damaged or malfunctions, we will redeem your Available Balance to you, unless we have any reason to believe that the notified incident has been caused by your breach of this Agreement, gross negligence or if it raises reasonable suspicion of fraudulent or improper conduct. The redemption proceeds will be paid to you in accordance with paragraph 5. No redemption fees will apply if you can demonstrate that the Card was stolen or damaged without negligence on your part.

7.4If you subsequently find or retrieve a Card that you have reported lost or stolen, you must notify us immediately.

 

8. Card Fees

 

8.1The Cards are subject to certain fees as follows:

8.1.1A Card purchased on online or by phone are subject to a 30 -145 NOK delivery fee per order depending on the shipping option selected

8.1.2the redemption fee set out at paragraph 5 (if applicable).

8.2We will deduct any value added tax, and other taxes, charges and fees due from the Available Balance on your Card. If there is no Available Balance of funds on your Card, or value added tax and other taxes, charges and fees incurred exceed the balance of funds available, we shall send an itemised invoice to you and will require you to refund us within 14 days of the invoice.

 

9. Disputes

 

9.1If you have a good reason to believe that any of the Transactions for which your Card was used are unauthorised, or if you have a good reason to believe a Transaction has been posted to your Account in error, you may ask us to investigate the Transaction by contacting Customer Services within 28 days of the date of the relevant Transaction.

9.2It is important that you have taken the precautions set out in these terms and conditions, in particular keeping your Card safe. We reserve the right not to refund sums to you if we believe that you have not acted in accordance with this Agreement.

9.3If the disputed Transaction is investigated and found to be incorrect the value of the Transaction will be refunded to your Account. Until our investigation is complete the disputed amount will be unavailable to spend. It may later be deducted from your Account if we receive information that proves that the Transaction was genuine.

 

10. Variation

 

10.1We may change the terms and conditions of this Agreement, including charges, fees and limits, at any time by posting an amended version on the website at Ticketmaster.co.uk/gavekort for one or more of the following reasons:

10.1.1to reflect the introduction or development of new systems, methods of operation, services or facilities;

10.1.2to reflect a change or an expected change in market conditions, general good practice or the cost of providing our services to our customers;

10.1.3to conform with or anticipate any changes in the law or taxation, any codes of practice or recommendations of the Financial Services Authority or other regulatory body;

10.1.4to ensure that our business is run prudently and remains competitive;

10.1.5to take account of a ruling by a court, ombudsman, regulator or similar body;

10.1.6to make the terms and conditions fairer or clearer for you;

10.1.7to rectify any mistake that might be discovered in due course; or

10.1.8by agreement with you; or

10.1.9to enable us to harmonise our banking interest or charging arrangements

10.2We will give you reasonable notice by email of any material change in fees or service levels included in these terms and conditions. If you have not provided us with your email address you must regularly check the website at TicketmasterGavekort for up to date terms and conditions.

 

11. Termination or Suspension

 

11.1We can terminate this Agreement at any time:

11.1.1if we give you 30 days' notice and refund the Available Balance to you; or

11.1.2with immediate effect if you have breached this Agreement, or if we have reason to believe that you have used, or intend to use the Card in a grossly negligent manner or for fraudulent or other unlawful purposes or if we can no longer process your Transactions due to the actions of third parties.

11.2We can suspend your Card at any time with immediate effect (and until your default has been remedied or the Agreement terminated) if:

11.2.1we discover that any of the information that you provided to us when you applied for your Card from Ticketmaster by telephone or online was incorrect;

11.2.2a Transaction has been declined because of a lack of Available Balance; or

11.2.3you have breached this Agreement or we have reason to believe that you have used, or intend to use, the Card in a grossly negligent manner or for fraudulent or other unlawful purposes or if we cannot process your Transactions due to the actions of third parties.

11.3 In the event that any additional fees and/or charges are found to have been incurred on your Card following termination by either you or us, you shall refund to us any sum which relates to a withdrawal on the Card or fees and/or charges validly applied whether before or after termination. We shall send an itemised invoice to you and will require you to refund us within 14 days of the invoice.

 

12. Our Liability

 

12.1Our liability in connection with this Agreement (whether arising in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise) shall be subject to the following exclusions and limitations:

12.1.1We shall not be liable for any default resulting directly or indirectly from any cause beyond our control, including but not limited to, a lack of funds and/or failure of network services at Merchants and failure of data processing systems;

12.1.2We shall not be liable for any loss of profits, loss of business, loss of data or any indirect, consequential, special or punitive losses;

12.1.3where the Card is faulty due to our default, our liability shall be limited to replacement of the Card, or (at our choice) refund of the Available Balance;

12.1.4where sums are incorrectly deducted from your Available Balance due to our default, our liability shall be limited to payment to you of an equivalent amount; and

12.1.5in all other circumstances of our default, our liability will be limited to refund of the Available Balance.

12.2Nothing in this Agreement shall exclude or limit our liability for fraudulent misrepresentation or for death or personal injury resulting from our negligence.

12.3To the extent permitted by law, all conditions or warranties implied by law, statute or otherwise are expressly excluded.

12.4The above exclusions and limitations set out in this paragraph 12 shall apply to any liability of our affiliated companies or suppliers, contractors, agents or distributors and any of their respective affiliate companies (if any), to you, which may arise in connection with this Agreement.

 

13. Your Information

 

13.1You may provide us with personal data from time to time in connection with your Card. Some personal data will be necessary for us to provide you with the Card and services under this Agreement. You must notify us immediately of any change of name and address or other personal details in writing by visiting Ticketmaster.gavekort or by using the contact details set out in paragraph 16 for these purposes.

13.2We and our affiliated companies are committed to maintaining your personal data in accordance with the requirements of the Data Protection Act 1998 and will take all reasonable steps to ensure that your personal data is kept secure against unauthorised access, loss, disclosure or destruction. Except as required by law, or in accordance with these terms and conditions and/ or our Privacy Policy when you book tickets, your personal information will not be passed to anyone without your permission. To comply with Anti-Money Laundering Regulations, we are required to request evidence of identity from you and may use an ID verification agency or credit reference agency (whose names and addresses will be provided to you on request) both prior to and following issue of your Card for this purpose and who will record that an entry has been made.

13.3We may contact credit reference agencies to check your identity, and they will add details of our search to your record. You agree that we can use your personal data in connection with the Card, and the e-money associated with the Card, to contact you about replacement Cards, and to enable us to review, develop and improve our products and services. This may involve providing your personal data to our affiliated companies, agents, distributors, and suppliers to process Transactions and for their statistical research and analytical purposes. We may also transfer your personal data outside of the EEA to enable you to use the Card while you are travelling, and such countries may not offer the same protections for personal data. We may also disclose your personal data as required by law, regulation or any competent authority or agency including to authorities and agencies to investigate possible fraudulent, unlawful or unauthorised activity.

13.4You may contact us at any time to request us to stop such use or further disclosure to other companies for such use.

13.5You have a right to inspect the personal data we hold about you however we will ask you to pay an inspection fee of an amount up to the equivalent of €10 to cover our costs. For further information please contact Customer Services using the contact details at paragraph 16 of these terms and conditions.

13.6If we discover that the information we hold about you is incorrect, we may have to suspend or cancel your Card until we can establish the correct information, in order to protect us both.

 

14. Complaints Procedure

 

14.1Complaints regarding any element of the service provided by us should be sent in writing or by email to Customer Services using the details set out in paragraph 16 of this Agreement.

14.2All complaints will be subject to our Complaints Procedure. We will provide you with a copy of our Complaints Procedure upon request and, if we receive a complaint from you, a copy of our Complaints Procedure will automatically be posted to you.

14.3If we fail to resolve your complaint to your satisfaction you may refer your complaint to the Finansklagenemnda (Postboks 53, Skøyen, Oslo. 0212 ; telephone 23 13 19 60) or to Forbrukerombudet (P.O Box 4597, Nydalen, N-0404, Oslo; telephone +47 23 400 600).

14.4The UK Financial Services Compensation Scheme is not applicable for the Card. No other compensation schemes exist to cover losses claimed in connection with the Card. We will however safeguard your funds, so that in the event of our insolvency, your funds are protected.

 

15. General

 

15.1Any delay or failure to exercise any right or remedy under this Agreement by us shall not be construed as a waiver of that right or remedy or preclude its exercise at any subsequent time.

15.2If any provision of this Agreement is deemed unenforceable or illegal, the remaining provisions will continue in full force and effect.

15.3You may not assign or transfer any of your rights and/or benefits under these terms and conditions and you shall be the sole party to the contract between us unless you make the transferee aware of this Agreement, obtain the transferee's consent to be bound by this Agreement (except for the right to cancel under clause 2.5 which remains with the purchaser) and ensure that the transferee at all times complies with the terms of this Agreement. You will remain liable until all Cards issued to you are cancelled or have expired and all sums due under these terms and conditions have been paid by you in full. We may assign our rights and benefits at any time without prior written notice to you. We may subcontract any of our obligations under this Agreement.

15.4No third party who is not a party to this Agreement has a right to enforce any of the provisions of these terms and conditions.

15.5This Agreement is governed by English law and you agree to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

 

16. Contacting Customer Services

 

16.1 If you need assistance, you can contact Customer Services by telephoning 815 33 133 between the hours of 09.00 - 17.00 Monday to Friday, or by writing to Customer Services at PB 645 Sentrum 0106 Norway, or by e-mailing via the website at Ticketmaster.no.

 
 
 
Was this answer helpful?
Thank you. Your feedback is important for us.
If you are not satisfied with these answers, you may continue searching or contact us.
Powered by inbenta