Jeg har byttet bank mellom kjøp og refusjon av billetter